เกษตรกร
ท้องถิ่น
แรงงาน
ตำรวจ
นักเรียน
ประมง
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
ทหาร
ครู
ข้าราชการ
บุคลากรทางการแพทย์
อาชีพ
ข้าราชการ
แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้ สอดคล้องหลัก ILO 87 และ 98
ข้าราชการ
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#050
บ้านตั้งตัว 350,000 หลัง รัฐช่วยผ่อน-เช่า
ข้าราชการ
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
แรงงาน
#054
น้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่
ท้องถิ่น
นโยบาย ไฮไลท์
ข้าราชการ
แรงงาน
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
#055
เติมเน็ตฟรี 1 GB ต่อเดือน
สวัสดิการครบวงจร
ครู
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
ข้าราชการ
แรงงาน
#056
ระบบ AI จับโกง
ข้าราชการ
ราชการเพื่อราษฎร
SME
รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง
#072
โครงการ “แฉโกง ปลอดภัย ได้เงิน”
ทหาร
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง
ตำรวจ
ครู
#074
ห้ามใช้เงินหลวง โปรโมทตัวเอง
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง
นโยบาย 100 วันแรก
#076
ทุกบริการภาครัฐ ทำได้ผ่านมือถือ
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
SME
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
#078
ร้องเรียนไป ต้องไม่เงียบ อัปเดตทุกขั้นตอน
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
#079
ยกเลิกใบอนุญาต 50% ยกเลิกทุกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
SME
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
#081
รู้ผลใบอนุญาตใน 15 วัน
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
SME
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
#082
ยกเครื่องประเมินข้าราชการ ทำงานดี ข้าราชการได้ดี ประชาชนได้ดี
ทหาร
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
ตำรวจ
ครู
#083
ปลดล็อกส่วนกลาง ข้าราชการทีมไทยแลนด์ ทลายกำแพงระหว่างกระทรวง-กรม
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
#084
หนี้สินธนาคารรัฐ จ่ายดี ลดดอกเบี้ย
ครู
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ข้าราชการ
ทหาร
แก้ปัญหาหนี้สิน
ตำรวจ
#253
หนี้ราชการไม่ท่วมหัว หักไม่เกิน 70% ของเงินเดือน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ข้าราชการ
แก้ปัญหาหนี้สิน
ครู
ทหาร
ตำรวจ
#256
รถเมล์และรถไฟฟ้า 8-45 บาทตลอดสาย ใช้บัตรใบเดียว ครอบคลุมทั้ง กทม.
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
คมนาคมเพื่อทุกคน
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
ข้าราชการ
#297
รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด - เติมเงินให้ท้องถิ่น เพิ่มขนส่งสาธารณะ
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
คมนาคมเพื่อทุกคน
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
ข้าราชการ
ท้องถิ่น
นโยบาย ไฮไลท์
#298