POLICY
นโยบายพรรค
หลายปัญหาที่เราเผชิญอยู่ปัจจุบัน เป็นปัญหาที่เราเผชิญมาหลายสิบปี
พรรคก้าวไกลเราเชื่อว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้
พิสูจน์มามากแล้วว่า คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม ชีวิตเราจมอยู่ที่เดิม
คิดแบบใหม่ เพื่อความสุขคนไทย กาก้าวไกล ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม
เราออกแบบนโยบายจากการรับฟังพี่น้องประชาชนและสถานการณ์ที่เป็นจริงของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้:
1. การเมืองดี
สร้างประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนเป็นเจ้าของ ระบบราชการอยู่ข้างประชาชน
2. ปากท้องดี
จัดสรรทรัพยากรให้เป็นธรรมกับประชาชนทุกกลุ่ม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขจัดความเหลื่อมล้ำ
3. มีอนาคต
พร้อมเปลี่ยนแปลงในทุกๆเรื่องเพื่อประโยชน์ประชาชน มีเศรษฐกิจและสังคมที่เท่าทันโลก
สร้างประเทศที่ "การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต"
ดูนโยบายพรรค
CANDIDATES
ผู้แทนก้าวไกล
พรรคก้าวไกลตั้งใจคัดสรรผู้สมัครด้วยอุดมการณ์ที่เรายึดถือ ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าที่เคยเป็นมา ตั้งใจทำงานหนัก หาทุกทางออกที่ดีที่สุดให้ทุกปัญหาของพี่น้องประชาชน
ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ พรรคก้าวไกลมีผู้สมัครที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสนใจ แต่ร่วมในเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ พลิกฟื้นประเทศไทยที่เรารักให้กลับมาเป็นประเทศของประชาชนทุกคน มีที่ยืนบนเวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรี “เท่าเทียม ก้าวทันโลก และประชาชนเป็นเจ้าของ”
ทำความรู้จักผู้สมัคร