หนี้ราชการไม่ท่วมหัว หักไม่เกิน 70% ของเงินเดือน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ข้าราชการ
แก้ปัญหาหนี้สิน
ครู
ทหาร
ตำรวจ
ปัญหา

สภาพเศรษฐกิจตกต่ำมาพร้อมกับปัญหาหนี้สินของประชาชน ทั้งหนี้ในระบบ และหนี้นอกระบบ โดยลูกหนี้ในระบบ มักจะเจอปัญหาอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าความเสี่ยงที่แท้จริง คือ ธนาคารมักจะใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดียวกันหมดกับทุกกรณีที่เป็นสินเชื่อรายย่อย ทำให้ลูกหนี้ชั้นดีต้องเสียดอกเบี้ยมากเกินกว่าความเสี่ยงที่แท้จริงของตนเอง

ในเรื่องของหนี้นอกระบบ นอกจากปัญหาดอกเบี้ยที่แพงมหาโหดแล้ว ยังมีปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อลูกหนี้อย่างที่เห็นตามหน้าข่าว แม้จะมีการสนับสนุนให้เจ้าหนี้นอกระบบผันตัวเองมาเป็นเจ้าหนี้ในระบบอย่าง PICO Finance แต่ก็ยังมีอีกหลายกรณีที่ไม่มีการปรับโครงสร้างให้กับลูกหนี้รายเดิม

นอกจากนี้ยังมีหนี้ของข้าราชการที่แม้ดูเผินๆ อาจเป็นกลุ่มคนที่มั่นคงในชีวิตอยู่แล้ว แต่ก็มีปัญหาเรื่องการยินยอมให้เจ้าหนี้หักหนี้ โดยไม่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหนี้เข้าด้วยกัน จึงเกิดการโดนหักหนี้จนน้อยกว่าการดำรงชีพ และยังตัดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมก่อนเงินต้น จนทำให้หนี้ไม่มีทางหมด แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะขอความร่วมมือเรื่องการตัดเงินต้นก่อน แต่ก็ยังเป็นเพียงมาตรการสมัครใจเท่านั้น การปล่อยปัญหาหนี้เรื้อรังดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการทำงานของข้าราชการ และกระทบบริการต่อประชาชน

ข้อเสนอ
  • ดำเนินการให้มีการเจรจากับเจ้าหนี้ที่จะให้กรมบัญชีกลางหักเงินเดือนต้องรับเงื่อนไขปรับดอกเบี้ยให้ไม่เกิน MLR -1% และเจรจาเจ้าหนี้ทุกรายให้สุดท้ายจัดการหักหนี้บัญชีเงินเดือนข้าราชการไม่เกิน 70 % ของเงินเดือน
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย