เกษตรกร
ท้องถิ่น
แรงงาน
ตำรวจ
นักเรียน
ประมง
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
ทหาร
ครู
ข้าราชการ
บุคลากรทางการแพทย์
อาชีพ
ตำรวจ
เงินเด็กเล็ก เดือนละ 1,200 บาท
ประมง
นโยบาย ไฮไลท์
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ตำรวจ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
เกษตรกร
สวัสดิการ “เกิด”
#044
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน ห้องปั๊มนมในที่ทำงาน
ทหาร
ท้องถิ่น
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “เกิด”
ตำรวจ
แรงงาน
เกษตรกร
#046
เงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท
ทหาร
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
นโยบาย ไฮไลท์
แรงงาน
เกษตรกร
#052
เจ็บ-ป่วยติดเตียง มีระบบดูแล
ทหาร
ท้องถิ่น
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
แรงงาน
เกษตรกร
#053
โครงการ “แฉโกง ปลอดภัย ได้เงิน”
ทหาร
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง
ตำรวจ
ครู
#074
ยกเครื่องประเมินข้าราชการ ทำงานดี ข้าราชการได้ดี ประชาชนได้ดี
ทหาร
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
ตำรวจ
ครู
#083
ผบ.ตร. ยึดโยงประชาชน
ราชการเพื่อราษฎร
ตำรวจ
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
#086
จังหวัด-ตำรวจ ร่วมรับใช้ประชาชน
ราชการเพื่อราษฎร
ท้องถิ่น
ตำรวจ
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
#087
ผู้ตรวจการตำรวจ ประชาชนมีช่องร้องเรียนตำรวจ
ราชการเพื่อราษฎร
ตำรวจ
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
#088
คืนผมให้ตำรวจ ไม่บังคับเกรียน
ราชการเพื่อราษฎร
ตำรวจ
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
#089
เติบโต-โยกย้ายเป็นธรรม ปราศจากตั๋ว-เส้นสาย
ราชการเพื่อราษฎร
ตำรวจ
SME
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
#090
ตำรวจหญิงทุกสถานี เติบโตเป็น ผบ.ตร. ได้
ราชการเพื่อราษฎร
ตำรวจ
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
#091
ลดภาระพนักงานสอบสวน แบ่งงานให้ตำรวจสายอื่น
ราชการเพื่อราษฎร
ตำรวจ
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
#092
ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรีทั้งค่าตรวจ-ค่าเดินทาง
ทหาร
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
นโยบาย ไฮไลท์
ตำรวจ
สุขภาพกายดี
#223
สร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี
ทหาร
นักเรียน
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
ตำรวจ
สุขภาพใจดี
#232
สร้างแนวหน้าสุขภาพจิต ช่วยดูแล-บำบัด-ฟื้นฟูสุขภาพจิตของคนใกล้ตัว
ทหาร
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
ตำรวจ
สุขภาพใจดี
#233
หนี้สินธนาคารรัฐ จ่ายดี ลดดอกเบี้ย
ครู
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ข้าราชการ
ทหาร
แก้ปัญหาหนี้สิน
ตำรวจ
#253
หนี้ราชการไม่ท่วมหัว หักไม่เกิน 70% ของเงินเดือน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ข้าราชการ
แก้ปัญหาหนี้สิน
ครู
ทหาร
ตำรวจ
#256