นโยบาย ไฮไลท์
นโยบาย 100 วันแรก
นโยบาย ผลักดันต่อ
Top นโยบาย
นโยบาย ไฮไลท์
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
นโยบาย ไฮไลท์
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
#001
ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
สวัสดิการครบวงจร
นักเรียน
ปฏิรูปกองทัพ
นโยบาย ไฮไลท์
สวัสดิการ “เติบโต”
#012
เงินเด็กเล็ก เดือนละ 1,200 บาท
ประมง
นโยบาย ไฮไลท์
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ตำรวจ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
เกษตรกร
สวัสดิการ “เกิด”
#044
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปี เริ่มทันทีวันละ 450 บาท
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทำงาน”
นโยบาย ไฮไลท์
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#047
เงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท
ทหาร
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
นโยบาย ไฮไลท์
แรงงาน
เกษตรกร
#052
น้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่
ท้องถิ่น
นโยบาย ไฮไลท์
ข้าราชการ
แรงงาน
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
#055
เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
เลือกตั้งผู้บริหารจังหวัด
นโยบาย ไฮไลท์
#058
เปิดข้อมูลรัฐทันที ประชาชนเป็นเจ้าของ
ราชการเพื่อราษฎร
นโยบาย ไฮไลท์
รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง
ท้องถิ่น
นโยบาย ผลักดันต่อ
#071
ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ได้ใช้จริง
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
SME
นโยบาย ไฮไลท์
การศึกษาเท่าทันโลก
#102
กองทุนพิสูจน์สิทธิ 10,000 ล้านบาท ยุติข้อพิพาท-ออกเอกสารสิทธิให้เกษตรกร
เกษตรก้าวหน้า
นโยบาย ไฮไลท์
ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
เกษตรกร
#134
“ค่าไฟแฟร์” ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ลดค่าครองชีพ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
นโยบาย ไฮไลท์
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
นโยบาย 100 วันแรก
ทลายทุนผูกขาด
#165
กำหนดเพดานปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม เปิดตลาดค้าขายแลกเปลี่ยน (cap & trade)
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
นโยบาย ไฮไลท์
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#172
ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรีทั้งค่าตรวจ-ค่าเดินทาง
ทหาร
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
นโยบาย ไฮไลท์
ตำรวจ
สุขภาพกายดี
#223
เพิ่มแต้มต่อให้ SME: หวยใบเสร็จ ซื้อของร้านค้ารายย่อย ทั้งคนซื้อคนขายได้หวย ลุ้นรวยเงินล้าน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
นโยบาย ไฮไลท์
นโยบาย 100 วันแรก
ส่งเสริม SME
SME
#260
รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด - เติมเงินให้ท้องถิ่น เพิ่มขนส่งสาธารณะ
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
คมนาคมเพื่อทุกคน
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
ข้าราชการ
ท้องถิ่น
นโยบาย ไฮไลท์
#298