เกษตรกร
ท้องถิ่น
แรงงาน
ตำรวจ
นักเรียน
ประมง
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
ทหาร
ครู
ข้าราชการ
บุคลากรทางการแพทย์
อาชีพ
SME
ท้องถิ่นโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลงบทุกบาท-จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
SME
ท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้
นโยบาย ผลักดันต่อ
#068
ระบบ AI จับโกง
ข้าราชการ
ราชการเพื่อราษฎร
SME
รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง
#072
ทุกบริการภาครัฐ ทำได้ผ่านมือถือ
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
SME
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
#078
ยกเลิกใบอนุญาต 50% ยกเลิกทุกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
SME
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
#081
รู้ผลใบอนุญาตใน 15 วัน
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
SME
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
#082
เติบโต-โยกย้ายเป็นธรรม ปราศจากตั๋ว-เส้นสาย
ราชการเพื่อราษฎร
ตำรวจ
SME
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
#090
ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ได้ใช้จริง
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
SME
นโยบาย ไฮไลท์
การศึกษาเท่าทันโลก
#102
แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด มีระบบจัดหางาน
สวัสดิการครบวงจร
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
#127
ทำงานเทียบวุฒิได้ ยกระดับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ปฏิวัติการศึกษา
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แรงงาน
#128
คูปองเรียนเสริมทักษะ-เปลี่ยนอาชีพ 5,000 บาท/ปี
สวัสดิการครบวงจร
ปฏิวัติการศึกษา
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
#129
ลดรายจ่าย SME: บรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ส่งเสริม SME
SME
#257
ลดรายจ่าย SME: ลดภาษีนิติบุคคล SME ให้เหลือ 0-15%
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ส่งเสริม SME
SME
#258
ลดรายจ่าย SME: หักค่าใช้จ่ายเหมาภาษี เพิ่มจาก 60% เป็น 90%
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
นโยบาย 100 วันแรก
ส่งเสริม SME
SME
#259
เพิ่มแต้มต่อให้ SME: หวยใบเสร็จ ซื้อของร้านค้ารายย่อย ทั้งคนซื้อคนขายได้หวย ลุ้นรวยเงินล้าน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
นโยบาย ไฮไลท์
นโยบาย 100 วันแรก
ส่งเสริม SME
SME
#260
เพิ่มแต้มต่อให้ SME: ลดหย่อนภาษีให้ธุรกิจที่ซื้อจาก SME
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ส่งเสริม SME
SME
#261
เติมตลาดให้ SME: โควตาชั้นวางสำหรับสินค้า SME ในห้างใหญ่
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ส่งเสริม SME
SME
#262
เติมตลาดให้ SME: คูปองแลกซื้อสินค้าท้องถิ่น
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ส่งเสริม SME
SME
#263
เติมทุนให้ SME: ทุนแสนตั้งตัว 2 แสนราย/ปี & ทุนล้านตั้งตัว 2.5 หมื่นราย/ปี ไม่ต้องวางหลักประกัน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ส่งเสริม SME
SME
#264
รวมกลุ่ม SME: จัดตั้งสภา SMEs ทุกจังหวัด
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ส่งเสริม SME
SME
#265
ปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้า ทลายทุนผูกขาด
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ทลายทุนผูกขาด
SME
#266