นโยบาย ไฮไลท์
นโยบาย 100 วันแรก
นโยบาย ผลักดันต่อ
Top นโยบาย
นโยบาย 100 วันแรก
ประชามติ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ประชาธิปไตยเต็มใบ
นโยบาย 100 วันแรก
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นโยบาย ผลักดันต่อ
#003
ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
นโยบาย 100 วันแรก
ปฏิรูปกองทัพ
#019
ประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ไม่มีใครตกงาน-เสียประโยชน์
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
นโยบาย 100 วันแรก
เลือกตั้งผู้บริหารจังหวัด
#059
ยกเลิกกฎระเบียบและคำสั่ง คสช. ที่ล็อกคอ-ล้วงลูกท้องถิ่น
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
นโยบาย 100 วันแรก
ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#067
ห้ามใช้เงินหลวง โปรโมทตัวเอง
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง
นโยบาย 100 วันแรก
#076
กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
โรงเรียนปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม
นโยบาย 100 วันแรก
#098
ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบทันที
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
โรงเรียนปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม
นโยบาย 100 วันแรก
#099
เลิกให้ครูนอนเวร
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
คืนครูให้ห้องเรียน
นโยบาย 100 วันแรก
#113
ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมินครู-รับแขก
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
คืนครูให้ห้องเรียน
นโยบาย 100 วันแรก
#115
เปลี่ยนนิคมสหกรณ์เป็นโฉนดทันที
เกษตรก้าวหน้า
นโยบาย 100 วันแรก
ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
เกษตรกร
#136
หยุดบังคับติดตั้งระบบ AIS ( Automatic Identification System )
เกษตรก้าวหน้า
นโยบาย 100 วันแรก
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
#158
“ค่าไฟแฟร์” ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ลดค่าครองชีพ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
นโยบาย ไฮไลท์
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
นโยบาย 100 วันแรก
ทลายทุนผูกขาด
#165
“หลังคาสร้างรายได้” เปิดเสรีโซลาร์เซลล์ ประกันราคาซื้อพลังงานสะอาดสำหรับครัวเรือน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ลดค่าครองชีพ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
นโยบาย 100 วันแรก
#166
ลดรายจ่าย SME: หักค่าใช้จ่ายเหมาภาษี เพิ่มจาก 60% เป็น 90%
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
นโยบาย 100 วันแรก
ส่งเสริม SME
SME
#259
เพิ่มแต้มต่อให้ SME: หวยใบเสร็จ ซื้อของร้านค้ารายย่อย ทั้งคนซื้อคนขายได้หวย ลุ้นรวยเงินล้าน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
นโยบาย ไฮไลท์
นโยบาย 100 วันแรก
ส่งเสริม SME
SME
#260