เกษตรกร
ท้องถิ่น
แรงงาน
ตำรวจ
นักเรียน
ประมง
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
ทหาร
ครู
ข้าราชการ
บุคลากรทางการแพทย์
อาชีพ
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
เงินเด็กเล็ก เดือนละ 1,200 บาท
ประมง
นโยบาย ไฮไลท์
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ตำรวจ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
เกษตรกร
สวัสดิการ “เกิด”
#044
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน ห้องปั๊มนมในที่ทำงาน
ทหาร
ท้องถิ่น
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “เกิด”
ตำรวจ
แรงงาน
เกษตรกร
#046
ทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากเกิน ต้องได้ OT
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#048
สัญญาจ้างเป็นธรรม แรงงานรัฐได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#049
แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้ สอดคล้องหลัก ILO 87 และ 98
ข้าราชการ
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#050
ประกันสังคมถ้วนหน้า เจ็บป่วยได้เงินชดเชย-ค่าเดินทางหาหมอ
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
เกษตรกร
#051
เงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท
ทหาร
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
นโยบาย ไฮไลท์
แรงงาน
เกษตรกร
#052
เจ็บ-ป่วยติดเตียง มีระบบดูแล
ทหาร
ท้องถิ่น
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
แรงงาน
เกษตรกร
#053
ลดวิชาบังคับ เพิ่มวิชาทางเลือก
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
การศึกษาเท่าทันโลก
#104
คูปองเปิดโลกเรียนรู้นอกห้องเรียน สูงสุด 2,000 บาทต่อปี
สวัสดิการครบวงจร
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สวัสดิการ “เติบโต”
#121
แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด มีระบบจัดหางาน
สวัสดิการครบวงจร
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
#127
ทำงานเทียบวุฒิได้ ยกระดับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ปฏิวัติการศึกษา
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แรงงาน
#128
คูปองเรียนเสริมทักษะ-เปลี่ยนอาชีพ 5,000 บาท/ปี
สวัสดิการครบวงจร
ปฏิวัติการศึกษา
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
#129
คุ้มครองเสรีภาพทางศิลปะ ยกเลิกการเซนเซอร์
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
#274
เพิ่มความหลากหลายทางศิลปะ รัฐไม่แทรกแซง-ไม่ทำตัวเป็นตำรวจศีลธรรม-ไม่แช่แข็งวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
#275
เปลี่ยนกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกระทรวงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
#276
เพิ่มงบสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 10 เท่า
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
#277
“ส่งออกได้ รัฐให้ bonus” รัฐส่งเสริมงานสร้างสรรค์ที่เจาะตลาดเวทีโลกได้
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
#278
รื้อกฎระเบียบ-ใบอนุญาต ถ่ายทำหนังในไทยได้สะดวก ตั้งเงื่อนไขส่งเสริมคนไทย
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
#279
เพิ่มพื้นที่ผลิตและแสดงงานสร้างสรรค์ (เช่น co-studio แกลเลอรี่)
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
นักเรียน
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
#280
กองทุนภาพยนตร์ เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตหนังหน้าใหม่
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
#281
กำหนดสัดส่วนเวลาฉายขั้นต่ำสำหรับภาพยนตร์ไทย-ท้องถิ่นในโรงหนัง
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
#282
ทลายการผูกขาดในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
#283
คุ้มครองสวัสดิภาพและสิทธิแรงงานสร้างสรรค์และคนทำงานในกองถ่าย
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
#284