เพิ่มการแข่งขันในธุรกิจการเงิน เพิ่มจำนวนใบอนุญาต Virtual Bank อย่างน้อย 3 เท่า
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ทลายทุนผูกขาด
ปัญหา

ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่สภาพตลาดแข่งขันค่อนข้างจำกัด และกฎหมายต่อต้านการผูกขาดมีปัญหาการบังคับใช้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ จึงถูกครอบงำโดยผู้เล่นไม่กี่ราย สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำและการกระจุกตัวของภาคธุรกิจนั้นยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมหลังจากที่ประเทศไทยผ่านช่วงวิกฤตโควิด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหน่วยงานกำกับดูแลด้านแข่งขันได้ยอมให้มีการควบรวมกิจการขนาดใหญ่ ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งห้างค้าปลีก และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ามาตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2542 แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีคดีใดที่สามารถเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติทางการค้าไม่เป็นธรรมได้แม้แต่รายเดียว แม้ว่าเราจะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้าใน พ.ศ. 2560 ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต แต่หลังจากบังคับใช้มาได้ 6 ปี ก็ยังพบจุดบกพร่องช่องโหว่ให้ต้องมีการแก้ไขให้สามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค และทำให้การแข่งขันระหว่างทุนใหญ่กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเป็นธรรมยิ่งขึ้น

ข้อเสนอ
  • เพิ่มจำนวนใบอนุญาต Virtual Bank เป็น 10 ราย (จากเดิม 3 ราย)
  • ลดเพดานข้อจำกัดทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท (จากเดิม 5,000 ล้านบาท)
  • เพิ่มเงื่อนไขเรื่องการตั้งสำนักงานใหญ่ที่ต่างจังหวัด
  • กำหนด Data Standard เพื่อเพิ่มการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อในระบบ (เช่น ข้อมูลทรัพย์สิน ข้อมูลรายรับรายจ่าย ข้อมูลชำระค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า-ค่ามือถือ ภาษี) และ เพิ่มเทคโนโลยี AI ในการวิเคราห์และแนะนำการเงินส่วนบุคคลได้ เมื่อสามารถเชื่อมข้อมูลการเงินทั้งหมดของตนเองได้จากแอปเป๋าตัง
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย