ยกระดับ กยศ. ทุกคนกู้ได้ ยกเลิกกิจกรรมจิตอาสา จ่ายคืนเมื่อจ่ายไหวเท่านั้น
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปัญหา

การเรียนรู้นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน และการเรียนรู้ก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะเรื่องวิชาการเข้มข้น ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้แก่เยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ การซื้อหนังสือที่ชอบ หรือการเรียนกีฬา ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตนเองสนใจ

อีกทั้งในปัจจุบัน โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เคยเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว อาจไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่สังคมและเศรษฐกิจต้องการในตอนนี้ บางอาชีพอาจถูกทดแทนโดยเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทำให้แรงงานในบางอาชีพเสี่ยงที่จะตกงานหรือเสียรายได้และความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประชาชนวัยกลางคนที่พ้นจากระบบการศึกษาไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้ว

ข้อเสนอ
  • ปรับปรุงเกณฑ์การกู้ยืม ทุกคนสามารถกู้ได้ถ้วนหน้าโดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ และไม่ต้องทำจิตอาสา หรือกิจกรรมบังคับอื่นที่แตกต่างจากนักศึกษาที่ไม่ได้กู้ยืมเรียน
  • ปรับปรุงเกณฑ์การใช้คืนหนี้ การจ่ายคืนหนี้เงินกู้จะมีช่วงปลอดหนี้ที่ยาวนานขึ้น ถ้ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะยังไม่ต้องจ่ายคืนเงินต้น
  • ยกระดับบทบาท กยศ. ในการช่วยหางานให้กับผู้กู้ยืม
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย