ทองแดง
เบ็ญจะปัก
บัญชีรายชื่อ
#50
กระจายอำนาจ
สิ่งแวดล้อม
คมนาคม
เสรีภาพภราดรภาพความเสมอภาค
ถึงพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศ
ตลอดระยะเวลาการทำงานการเมืองแบบ 4 ปีที่ผ่านมาของ อดีตพรรคอนาคตใหม่ สู่ พรรคก้าวไกล ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้การเมืองไทย แม้ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ยังเสนอร่างกฎหมายที่นึกถึงประโยชน์พี่น้องประชาชนเป็นหลัก ขยับสังคมให้เดินหน้าไปได้แม้จะยังเป็นเพียงก้าวเล็กๆ และเรายังตั้งเป้าหมายที่จะทำงานให้หนักขึ้นอีก หากสี่ปีที่แล้วเรายังไม่มีประสบการณ์แต่ยังทำงานได้ สี่ปีจากนี้ขอใช้ประสบการณ์เข้าไปเป็นรัฐบาล ขยับประเทศให้ก้าวไปไกลขึ้น เพื่อสังคมไทยเท่าเทียม เป็นธรรม
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร
มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษานอกโรงเรียนวัดวิเศษ
การทำงาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2562-2566)
อายุ
56 ปี
โซเชียลมีเดีย
ทองแดง
เบ็ญจะปัก
บัญชีรายชื่อ
#50
กระจายอำนาจ
สิ่งแวดล้อม
คมนาคม
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค