เซีย
จำปาทอง
บัญชีรายชื่อ
#4
การเมืองดี
ปากท้องดี
มีอนาคต
พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่าน
ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผมทำงานรับใช้พี่น้องแรงงาน ผมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยหวังว่าการกดขี่ขูดรีดจะหมดไป ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องแรงงานจะดีขึ้น แต่โครงสร้างสังคมไทยที่ล้าหลังก่อให้เกิดวิกฤติอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ชีวิตผู้ใช้แรงงานยังคงทุกข์ยาก ผมในฐานะนักกิจกรรมสหภาพแรงงานมีความเชื่อว่าปัญหาต่างๆ ของแรงงานอย่างเรา มีแต่คนที่เข้าใจกันอย่างแท้จริงจึงจะแก้ปัญหาได้ ผมจึงขออาสาเป็นตัวแทนผู้ใช้แรงงานเข้าไปทำหน้าที่ ส.ส. เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน เพราะเราทุกคนคือแรงงาน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสมุทรปราการ
การทำงาน
ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ (2561 – ปัจจุบัน)
ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพิพัฒนสัมพันธ์ จำกัด 4 วาระ 8 ปี
ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย 3 วาระ 6 ปี
ประธานสหภาพแรงงานกิจการปั่น-ทอแห่งประเทศไทย(พิพัฒนสัมพันธ์) 5 วาระ 12 ปี
อายุ
52 ปี
โซเชียลมีเดีย
เซีย
จำปาทอง
บัญชีรายชื่อ
#4
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค