ศดิศ
ใจเที่ยง
บัญชีรายชื่อ
#64
ระบบสวัสดิการ
ท่องเที่ยว
คมนาคม
พลังสามัคคีแท็กซี่ไทยเป็นหนึ่งเดียว
ถึงพี่น้องผู้ร่วมอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะ
ถึงเวลาแล้วที่คนทุกอาชีพจะเข้าไปส่งเสียงได้ในสภา คนขับแท็กซี่ก็เช่นกัน เพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนธรรมดา คนตัวเล็กๆ ที่ครั้งหนึ่งสังคมอาจจะมองข้าม ไม่มีอาชีพไหนที่ไม่มีความสำคัญหรอกครับ เราต่างเป็นกลไกลขับเคลื่อนประเทศที่เรารัก เราต่างเท่าเทียม เป็นคนเท่ากัน ในมุมมองแบบก้าวไกล
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กสน.อำเภอแกดำ จ้งหวัดมหาสารคาม
สาขาปกครองท้องถิ่น ที่ UMKC UNIVERSAL MINISTRIES OF THE KING'S COLLEGE.USA ปี 2016
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน กระทรวงสาธารณะสุข ปี2565
หลักสูตรการบริหารจัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปี2558
แสดงเพิ่มเติม (3)
การทำงาน
นายกสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย ปี พุทธศักราช 2553 จนถึง ปัจจุบัน 2566
อายุ
64 ปี
โซเชียลมีเดีย
ศดิศ
ใจเที่ยง
บัญชีรายชื่อ
#64
ระบบสวัสดิการ
ท่องเที่ยว
คมนาคม
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค