ธัญวัจน์
กมลวงศ์วัฒน์
บัญชีรายชื่อ
#16
สิทธิมนุษยชน
ความเสมอภาคทางเพศ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าหมาย ความหลากหลาย ความเสมอภาค ของทุกคน
ถึงประชาชนผู้รักความเท่าเทียม
ในฐานะที่ธัญทำงานด้านเพศ และ ด้านศิลปวัฒนธรรม (ออกแบบท่าเต้นและการแสดง) ก่อนมาเป็นผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ธัญมีเป้าหมายต้องการเห็นคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกความคิด อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค
การปักธง #สมรสเท่าเทียม คือประตูบานแรกที่จะคืนสิทธิ คืนศักดิ์ศรี ให้กลุ่มคนที่ถูกมองข้ามมานาน สู่สังคมที่โอบรับความหลากหลาย คือสันติภาพ ความเท่าเทียม
ถึงเวลาประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ต้องเริ่มต้น สู่ก้าวที่สว่างไสว เปี่ยมอนาคต
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยการจัดการมหิดล
ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การทำงาน
ผู้แทนราษฏร สภาชุด 25 ปี 2562 - 2566
โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาชุดที่ 25 ปี 2562 - 2566
ออกแบบท่าเต้น และการแสดง ให้กับศิลปิน มากมาย เช่น แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ อคาเดมี่แฟนเทเชีย เป็นต้น รวมถึงรายการโทรทัศน์ โฆษณา มากมาย (ก่อนปี 2562 ที่ได้รับการเลือกตั้ง)
อายุ
52 ปี
ธัญวัจน์
กมลวงศ์วัฒน์
บัญชีรายชื่อ
#16
สิทธิมนุษยชน
ความเสมอภาคทางเพศ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค