ฆนัท
นาคถนอมทรัพย์
บัญชีรายชื่อ
#63
ระบบสวัสดิการ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ชาติพันธุ์ & ชนเผ่าพื้นเมือง
สยามประเทศไทยก้าวไกล ด้วยวัฒนธรรมประชาธิปไตยก้าวหน้า
ถึงคนไทยอันเป็นที่รัก
ผมเชื่อว่าในการเลือกตั้ง 2566 จะเป็นโอกาสที่ดีมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย ที่เราทุกคนจะนำพาประเทศเข้าสู่วิถีใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ขอเพียงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เลือกชีวิตตัวเองด้วยการเลือกการเมืองที่เห็นแก่ประชาชนเป็นสำคัญ ปรับโครงสร้าง เปลี่ยนสังคมให้เท่าเทียม เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เปิดกว้างต่อทุกความหลากหลาย ไม่ว่าเพศ ความเชื่อ ศรัทธา ฯลฯ ให้ประเทศไทยกลับมามีที่ยืนในสังคมโลกอย่างสง่างาม
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยม อันดับ 2)
การทำงาน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 3000 BC จำกัด (2558-2562)
พิธีกร และ ผู้เขียนบท รายการ ของดีข้างวัด และ ของดีประเทศไทย (2556-2560)
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีวิทยา (2554-2556)
อายุ
35 ปี
โซเชียลมีเดีย
ฆนัท
นาคถนอมทรัพย์
บัญชีรายชื่อ
#63
ระบบสวัสดิการ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ชาติพันธุ์ & ชนเผ่าพื้นเมือง
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค