กัญจน์พงศ์
จงสุทธนามณี
บัญชีรายชื่อ
#41
สิ่งแวดล้อม
ท่องเที่ยว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
การเมืองดี
ปากท้องดี
มีอนาคต
ถึง ประชาชนไทยเจ้าของประเทศ
จากการทำงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผมเห็นว่าแนวทางแก้ปัญหาแบบพรรคก้าวไกลเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว มุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอ เช่น ความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชน ปัญหารัฐราชการรวมศูนย์ ปัญหาทุนผูกขาด ปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทุกนโยบายที่วางไว้เพื่อจบปัญหาเหล่านี้เขียนขึ้นจากความเป็นจริงและเสียงความต้องการของพี่น้องประชาชน ประสบการณ์การทำงานหนัก การรับฟัง เรียนรู้ การมองเห็นประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ ยืนยันด้วยคำจำกัดความการเป็น ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ สู่ พรรคก้าวไกล ที่บอกว่า "เราคือผู้แทนราษฎร เรามาจากประชาชน"
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัธยมปลาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
มัธยมต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
การทำงาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 พรรคอนาคตใหม่ และ พรรคก้าวไกล (2562-2566)
อายุ
46 ปี
โซเชียลมีเดีย
กัญจน์พงศ์
จงสุทธนามณี
บัญชีรายชื่อ
#41
สิ่งแวดล้อม
ท่องเที่ยว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค