ณภัทร
ศิริจรัสตระกูล
บัญชีรายชื่อ
#87
ฟอร์ด ดุดัน ไม่เกรงใจใคร
พี่น้องชาวไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศครับ
ประเทศไทยติด 1 ใน 10 อันดับโลกของเมืองจมฝุ่นพิษแทบทุกวัน เราทุกคนมีส่วนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือทั้งสองทางในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในภาวะวิกฤตหนักขนาดนี้จะแก้เป็นเชิงประเด็นไม่ได้หรอกครับ ต้องแก้ด้วยการเมืองดี รัฐบาลที่มีความเข้าใจต่อยุคสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน มีนโยบายจบปัญหาที่ต้นตอ พร้อมเจรจาในเวทีระดับอาเซียนเพื่อลดปัญหาการเผา ผมเชื่อว่าก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลที่ดูแลประชาชนอย่างแท้จริง บนฐานคิด ประชาชนคือเจ้าของประเทศ และคนทุกคนเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน
มัธยมศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก
การทำงาน
Organization Development บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จูนเทรด จำกัด (2561-ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (2565-66)
อายุ
25 ปี
ณภัทร
ศิริจรัสตระกูล
บัญชีรายชื่อ
#87
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค