กัณฑ์เอนก
ศรีอนุชา
บัญชีรายชื่อ
#92
เศรษฐกิจมหภาค
การเงิน
การต่างประเทศ
สร้างอนาคต
ที่สดใส
ไปด้วยกัน
สวัสดีครับ ผม "โปเต้"
เทคโนโลยีมีความสำคัญกับคนยุคนี้ขนาดไหน ผมเรียนรู้สิ่งนี้อย่างถ่องแท้เมื่อครั้งไปฝึกงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในญี่ปุ่น และเมื่อไปฝึกงานวิศวกรในอังกฤษ นั่นก็คือช่วงเวลาที่ทำให้ผมซาบซึ้งว่าขนส่งสาธารณะที่ดีส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนเป็นอย่างมาก นี่เป็นเพียงตัวอย่างสองสิ่งที่เป็นโอกาสชีวิตของผู้คนในสังคมที่พัฒนาแล้ว และเมื่อย้อนกลับมาดูไทยเราผมอยากเห็นการเข้าถึงทุกโอกาสของคนไทยอย่างนั้นบ้าง ประเทศเรามีทรัพยากรดีๆ มีคนที่มากความสามารถมากมาย และมีงบประมาณที่เพียงพอ เพียงมีการเมืองดี มีรัฐบาลที่มองเห็นทุกข์สุขประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง มาก้าวให้ไกลแล้วไปสู่สังคมไทยที่ดีกว่าด้วยกันครับ

ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
การทำงาน
ตำแหน่ง วิศวกรผลิตภัณฑ์, บริษัทHarn Engineering Solutions (2563-2566)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย, Tokai University Shonan campus ( พฤษาคม 2561 - กรกฏา 2561)
อายุ
25 ปี
โซเชียลมีเดีย
กัณฑ์เอนก
ศรีอนุชา
บัญชีรายชื่อ
#92
เศรษฐกิจมหภาค
การเงิน
การต่างประเทศ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค