ณัฐพงษ์
เรืองปัญญาวุฒิ
บัญชีรายชื่อ
#13
เทคโนโลยีดี
เปลี่ยนประเทศ
ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
14 พฤษภาคมนี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่คนไทยทุกคน จะสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นั่นก็คือการเปลี่ยน 'ประเทศไทย' ให้การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต จงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ ผมอยากให้ทุกท่านออกไปกาด้วยความหวัง กาเพื่อความเปลี่ยนแปลง กาให้คนใหม่ เข้าไปเปลี่ยนประเทศ 'กาก้าวไกล' ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษา: ทวีธาภิเศก
การทำงาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการงบประมาณ (2562-2566)
ผู้บริหาร absolute.co.th (ก่อนทำงานการเมือง)
อายุ
36 ปี
ณัฐพงษ์
เรืองปัญญาวุฒิ
บัญชีรายชื่อ
#13
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค