อภิสิทธิ์
ไล่สัตรูไกล
บัญชีรายชื่อ
#5
สร้างสรรค์ดี
เศรษฐกิจดี
ถึง นักสร้างสรรค์ไทยทุกคน
งานจากศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ประเทศนี้ไม่ได้แพ้ใครเลยนะครับ แต่สิ่งที่เราแพ้ตลอดมาคือการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาลที่มีความเข้าใจ เข้าใจอย่างเดียวก็ยังไม่พอ ยังต้องมีทั้งแผนและทีมงานที่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อเพื่อให้ความคิดที่อาจสร้างมูลค่าได้มหาศาลแบบนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ ยังไม่นับรวมถึงการสนับสนุนศิลปิน นักออกแบบรุ่นใหม่ๆ ด้วยการสร้างตาข่ายสังคมรองรับก่อนที่พวกเขาจะตั้งตัวได้ อย่างเช่นการสร้างสวัสดิการถ้วนหน้าแบบก้าวไกลที่ดูแลคนทุกคน และไม่ทำให้คนไทยแต่ละคนต้องแบกภาระบนบ่ามากเกินไป ให้โอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเป็นธรรม
รัฐบาลแบบก้าวไกล จะไม่เอาแต่ถามศิลปินว่าคุณจะให้อะไรกับประเทศ เพราะเรารู้ว่านักสร้างสรรค์ทั้งหลายตอบแทนประเทศคุ้มค่าที่สุดแล้ว ด้วยผลงานของพวกเขาเอง

ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
2563​ Director Accreditation Program, Thai Institute of Director
​2546​ Postgraduate Certificate, Research Practice in Art, Design and ​​Media, University of Central England in Birmingham, UK
2545 ​MA. Industrial Design, University of Central England in Birmingham, ​​UK
2537 ​Certificate, High Technology Research: Product Design, Kanagawa ​​Polytechnic University, Kanagawa, Japan
แสดงเพิ่มเติม (2)
การทำงาน
ผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกเเบบ(TCDC)
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(CEA)
ประธานคณะกรรมการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร
แสดงเพิ่มเติม (6)
อายุ
66 ปี
โซเชียลมีเดีย
อภิสิทธิ์
ไล่สัตรูไกล
บัญชีรายชื่อ
#5
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค