ประเสริฐพงษ์
ศรนุวัตร์
บัญชีรายชื่อ
#18
กระจายอำนาจ
สิ่งแวดล้อม
ท่องเที่ยว
ซื่อตรง
มั่นคง
จริงใจ
ถึงพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
ผมเป็นลูกหลานชาวนาที่ต้องเสียที่ดินที่นาไปเพราะโครงสร้างสังคมที่เหลื่อมล้ำ ผมเองผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตจากชาวสวนปาล์ม ทำร้านอาหาร มาจนถึงรับราชการ และที่สุดแล้ว เป็น ส.ส.คนธรรมดาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ สู่ พรรคก้าวไกล ทำงานทั้งในและนอกสภามา 4 ปี และยังมีงานที่ต้องการสานต่อเพื่อให้ประเทศเราพ้นจากประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ ประเทศพัฒนาแล้วเสียที ผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลแบบก้าวไกลจะทำฝันนั้นให้เป็นจริง ด้วยการยึดมั่นประโยชน์ประชาชน เชื่อใน คนเท่ากัน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
มัธยมศึกษาตอนต้น รร อำมาตย์กระบี่
การทำงาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกลและพรรคอนาคตใหม่
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
รองประธานสภาพัฒนาการเมืองกระบี่
กรรมการ พอช. ภาคใต้
แสดงเพิ่มเติม (1)
อายุ
55 ปี
โซเชียลมีเดีย
ประเสริฐพงษ์
ศรนุวัตร์
บัญชีรายชื่อ
#18
กระจายอำนาจ
สิ่งแวดล้อม
ท่องเที่ยว
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค