ภคมน
หนุนอนันต์
บัญชีรายชื่อ
#39
ทำการเมืองอย่าง
ตรงไปตรงมา
ถึง ประชาชน
ดิฉันเติบโตมาจากการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน มองเห็นความบิดเบี้ยวของสังคมนี้และเคยคาดหวังว่า การทำหน้าที่ของตนเองในฐานะสื่อมวลชนจะสามารถผลักเพดานของสังคมนี้ได้ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้นการเข้ามาเป็นส่วนนึงของพรรคก้าวไกล นอกจากร่วมแก้ปัญหาทุกมิติของประเทศแล้ว ดิฉัน คาดหวังจะสามารถยกระดับและเพิ่มสวัสดิภาพของแรงงานสื่อมวลชน เมื่อถึงวันที่คนกลุ่มนี้มีสวัสดิภาพและความมั่นคงในการทำหน้าที่เราจะได้มีกลไกในการผลักดันประเทศนี้เพิ่มขึ้น การต่อสู่เพื่อสังคมปชต.สื่อมวลชนต้องมีบทบาทและอิสระในการทำเสนอ แน่นอนว่าหากมีกฎหมายที่คุ้มครองแรงงานสื่อมวลชนเราจะได้เห็นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่สามารถตรวจสอบรัฐและผู้มีอำนาจต่างๆ คู่ขนานจากบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงความกล้าหาญในการนำเสนอประเด็นแหลมคมเพื่อขยับสังคมไปข้างหน้า
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
การทำงาน
กองโฆษกพรรคก้าวไกล (2563-ปัจจุบัน)
ร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่ (2561-2563)
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (2557-2561)
สื่อมวลชน (2553-2557)
อายุ
35 ปี
ภคมน
หนุนอนันต์
บัญชีรายชื่อ
#39
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค