ณรงเดช
อุฬารกุล
บัญชีรายชื่อ
#38
การเมืองดี
ปากท้องดี
มีอนาคต
ถึงประชาชนไทยเจ้าของประเทศ
นานเกินไปแล้วที่ประเทศไทยเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่ บางมุมก็เหมือนกำลังเดินถอยหลังด้วยซ้ำ ในประเทศที่มีทรัพยากรดีๆ มีงบประมาณขนาดนี้ แต่ประชาชนต้องทนอยู่กับการหมดความสุขลงไปทุกวัน อย่าว่าแต่ปากท้องทำมาหากิน แม้แต่อากาศที่หายใจเข้าไปยังเต็มไปด้วยพิษฝุ่น ความเหลื่อมล้ำกลืนกินสังคม อัตราการเกิดต่ำจนมองไม่เห็นอนาคตพลังสร้างชาติ ในขณะที่สังคมสูงวัยมาถึงแล้วโดยไม่มีแผนที่ดีรองรับ ความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางที่เราต้องมุ่งไป คนก้าวไกลพร้อมแล้วที่จะทำงานเคียงข้างประชาชน เปลี่ยนโครงสร้างสังคมไทยให้เท่าเทียม เป็นธรรม เพื่อคนเท่ากัน เพื่อประเทศไทยของทุกคน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548
ปริญญาตรี สังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
อบรมหลักสูตรนักการเมืองท้องถิ่นก้าวหน้า รุ่นที่ 1 มูลนิธิคณะก้าวหน้า 2565
การทำงาน
กรรมการ หอการค้ากลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2562-2563
รองประธาน หอการค้าจังหวัดสกลนคร 2561-2563
กรรมการ หอการค้าจังหวัดสกลนคร 2554-2563
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในนามคณะก้าวหน้า 2563
อายุ
39 ปี
โซเชียลมีเดีย
ณรงเดช
อุฬารกุล
บัญชีรายชื่อ
#38
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค