พริษฐ์
วัชรสินธุ
บัญชีรายชื่อ
#11
รัฐธรรมนูญ
กระจายอำนาจ
การศึกษา & การเรียนรู้
ประเทศไทย
ดีกว่านี้ได้
ประเทศไทยดีกว่านี้ได้
เรียนประชาชนเจ้าของประเทศ
ผมมีความฝันอยากเห็นประเทศไทยดีกว่าที่เป็นมา
มีการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยทั้งในเชิงระบบและวัฒนธรรม
มีเศรษฐกิจที่เติบโตก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และเท่าทันโลก
มีสังคมที่ขจัดความเหลื่อมล้ำ แต่โอบรับความหลากหลาย
ผมเชื่อว่าความฝันนี้ จะกลายเป็นความจริงได้
หากเราทุกคนมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขา ปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) - University of Oxford (2011-15)
การทำงาน
Policy Campaign Manager - พรรคก้าวไกล (2565 - ปัจจุบัน)
CEO - StartDee บริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการศึกษา (2562 - 2565)
Management Consultant - McKinsey & Company (2558 - 2561)
กรรมาธิการ - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2565)
แสดงเพิ่มเติม (5)
อายุ
30 ปี
โซเชียลมีเดีย
พริษฐ์
วัชรสินธุ
บัญชีรายชื่อ
#11
รัฐธรรมนูญ
กระจายอำนาจ
การศึกษา & การเรียนรู้
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค