เนติพล
สกุลชาห์
บัญชีรายชื่อ
#65
ที่ดิน
พลังงาน
อุตสาหกรรม
ปฏิรูปประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
ถึงพี่น้องประชาชน
ผมสนใจการเมืองมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม เห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยผ่านการเมืองที่มีทั้งดีและไม่ดี จนทุกวันนี้ประชาธิปไตยไทยยังคงล้มลุกคลุกคลาน ในขณะที่รอบบ้านเราเหมือนจะแซงหน้ากันไปหมดแล้วในหลายๆ ด้าน
เพียงไม่ถึง 20 ปี ประเทศผ่านการรัฐประหารมาแล้วถึง 2 ครั้ง ไม่ใช่แค่หยุดอยู่กับที่แต่เหมือนถอยหลังด้วยซ้ำ แต่ถึงอย่างไร เลือกตั้งครั้งนี้ 2566 ผมยังเชื่อมั่นว่าเรายังมีความหวัง ประเทศไทยดีกว่านี้ได้ คนไทยมีความสุขมากกว่านี้ได้อีกมาก ถึงเวลาแล้วที่เราจะข้ามผ่านจากประเทศกำลังพัฒนา เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยนโยบายก้าวไกลที่ยึดเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ด้วยคนก้าวไกลที่พร้อมทุ่มเททำงาน เพื่อประเทศไทยที่เรารักได้กลับมามีที่ยืนบนเวทีโลกอย่างสง่างามอีกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
การทำงาน
กรรมการบริษัท เอสเคซี 2019 จำกัด (2563-ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรี (2565-ปัจจุบัน)
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (2562-ปัจจุบัน)
กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรี (2561-ปัจจุบัน)
แสดงเพิ่มเติม (3)
อายุ
33 ปี
โซเชียลมีเดีย
เนติพล
สกุลชาห์
บัญชีรายชื่อ
#65
ที่ดิน
พลังงาน
อุตสาหกรรม
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค