รวิสรา
มาวงศ์
บัญชีรายชื่อ
#81
ความเสมอภาคทางเพศ
เทคโนโลยี & นวัตกรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
รับฟังความต่าง
สร้างสังคมที่ดีกว่าเดิม
ถึงประชาชนที่แสนพิเศษ
เราเติบโตมาในสังคมที่เหมือนสงวนไว้เฉพาะ VIP หรือคนพิเศษเพียงแค่บางกลุ่ม จนเราอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วคนธรรมดาอย่างเรา จะสามารถส่งเสียงบอกความต้องการของตัวเองได้เมื่อไหร่? นี่คือสาเหตุที่ทำให้อยากเป็นตัวแทนคนธรรมดาที่พร้อมทั้งส่งเสียงและฟังเสียง ของคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ หรือสถานะทางสังคมใดก็ตาม เพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารงานออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย,โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
มัธยมศึกษาตอนต้น, โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระสมเด็จเจ้าพระยา
การทำงาน
นักออกแบบ UX/UI, บริษัท มอโฟซิส ดิจิตัล เอเจนซี (2565-2566)
ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน, บริษัทออเรนจ์แคป อินโนเวทีฟ จำกัด (2563-2564)
ผู้ช่วยนักวิจัย, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (2561-2564)
อายุ
27 ปี
โซเชียลมีเดีย
รวิสรา
มาวงศ์
บัญชีรายชื่อ
#81
ความเสมอภาคทางเพศ
เทคโนโลยี & นวัตกรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค