ศนิวาร
บัวบาน
บัญชีรายชื่อ
#25
เกษตร
สิ่งแวดล้อม
พลังงาน
คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มที่สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
ถึง ประชาชนไทยเจ้าของประเทศ
นานเกินไปแล้วที่ประเทศไทยเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่ บางมุมก็เหมือนกำลังเดินถอยหลังด้วยซ้ำ ในประเทศที่มีทรัพยากรดีๆ มีงบประมาณขนาดนี้ แต่ประชาชนต้องทนอยู่กับการหมดความสุขลงไปทุกวัน อย่าว่าแต่ปากท้องทำมาหากิน แม้แต่อากาศที่หายใจเข้าไปยังเต็มไปด้วยพิษฝุ่น ความเหลื่อมล้ำกลืนกินสังคม อัตราการเกิดต่ำจนมองไม่เห็นอนาคตพลังสร้างชาติ ในขณะที่สังคมสูงวัยมาถึงแล้วโดยไม่มีแผนที่ดีรองรับ ความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางที่เราต้องมุ่งไป คนก้าวไกลพร้อมแล้วที่จะทำงานเคียงข้างประชาชน เปลี่ยนโครงสร้างสังคมไทยให้เท่าเทียม เป็นธรรม เพื่อคนเท่ากัน เพื่อประเทศไทยของทุกคน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาเอก สาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาโท สาขาภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษา, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
แสดงเพิ่มเติม (2)
การทำงาน
ที่ปรึกษาโครงการ, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (2565-66)
ผู้ร่วมวิจัยและผู้ประสานงานโครงการ, บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2564)
ผู้สมัคร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (2563)
ผู้ประสานงานโครงการ, ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (2560-2562)
แสดงเพิ่มเติม (1)
อายุ
40 ปี
โซเชียลมีเดีย
ศนิวาร
บัวบาน
บัญชีรายชื่อ
#25
เกษตร
สิ่งแวดล้อม
พลังงาน
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค