องค์การ
ชัยบุตร
บัญชีรายชื่อ
#34
ระบบสวัสดิการ
กระจายอำนาจ
เกษตร
การเมืองดี
ปากท้องดี
มีอนาค
ถึง ประชาชนไทยเจ้าของประเทศ
นานเกินไปแล้วที่ประเทศไทยเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่ บางมุมก็เหมือนกำลังเดินถอยหลังด้วยซ้ำ ในประเทศที่มีทรัพยากรดีๆ มีงบประมาณขนาดนี้ แต่ประชาชนต้องทนอยู่กับการหมดความสุขลงไปทุกวัน อย่าว่าแต่ปากท้องทำมาหากิน แม้แต่อากาศที่หายใจเข้าไปยังเต็มไปด้วยพิษฝุ่น ความเหลื่อมล้ำกลืนกินสังคม อัตราการเกิดต่ำจนมองไม่เห็นอนาคตพลังสร้างชาติ ในขณะที่สังคมสูงวัยมาถึงแล้วโดยไม่มีแผนที่ดีรองรับ ความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางที่เราต้องมุ่งไป คนก้าวไกลพร้อมแล้วที่จะทำงานเคียงข้างประชาชน เปลี่ยนโครงสร้างสังคมไทยให้เท่าเทียม เป็นธรรม เพื่อคนเท่ากัน เพื่อประเทศไทยของทุกคน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มัธยมศึกษา ม.ต้น ร.ร.คําสร้อยพิทยาสรรค์
ม.ปลาย ร.ร.ศึกษาผผู้ใหญ่บํารุงพงษ์อุแถัมภ์ (ภาคค่ำ)
การทำงาน
ปี พ.ศ. 2562-2565 นักการเมือง
ปี 2561 ธุรกิจส่วนตัว
อายุ
57 ปี
โซเชียลมีเดีย
องค์การ
ชัยบุตร
บัญชีรายชื่อ
#34
ระบบสวัสดิการ
กระจายอำนาจ
เกษตร
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค