รัชนี
โล่วณิชเกียรติกุล
บัญชีรายชื่อ
#56
ระบบสวัสดิการ
แรงงาน
กระจายอำนาจ
ซื่อสัตย์
จริงใจ
ตรงไปตรงมา
ถึงพ่อแม่พี่น้องร่วมชาติทุกท่าน
ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องมีรัฐบาลที่มองเห็นประโยชน์สุขของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่ง รัฐบาลที่เห็นว่าสุขทุกข์ หิวอิ่ม ความหวังและความฝันของประชาชนสำคัญยิ่งกว่าการเอาแต่เอื้อประโยชน์ให้ทุนใหญ่ ดิฉันอยากเห็นประเทศไทยที่เรารัก มีความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศ รัฐบาลก้าวไกลทำสิ่งนี้ได้!
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
การทำงาน
หัวหน้าสำนักงานทนายความรัชนี และเพื่อน (2545-2565)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเช่าซื้อ, บงล.กรุงไทยธนกิจ สาขาขอนแก่น (2538-2540)
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (2536-2537)
อายุ
51 ปี
โซเชียลมีเดีย
รัชนี
โล่วณิชเกียรติกุล
บัญชีรายชื่อ
#56
ระบบสวัสดิการ
แรงงาน
กระจายอำนาจ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค