วีระชัย
นพปราชญ์
บัญชีรายชื่อ
#54
สิทธิมนุษยชน
การศึกษา & การเรียนรู้
เศรษฐกิจมหภาค
เปลี่ยนประเทศให้ดีกว่าเดิม
ถึงเพื่อนร่วมประเทศที่รักทุกท่าน
ผมเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งผู้อยากเห็นลูกและเพื่อนๆ ของเขา เติบโตในประเทศที่สังคมดี มีความสุข มีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคงจากรัฐ ผมเรียนและใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาร่วม 10 ปี ผมเชื่ออย่างสุดใจว่าเราก็เป็นแบบนั้นได้ ศักยภาพคนไทยสูงมากไม่แพ้ชาติใดในโลก ขอเพียงมีรัฐบาลที่ดีและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจะก้าวไปได้อีกไกลมากๆ ผมรักการคิดวิเคราะห์และพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางสังคม และ เศรษฐกิจ ยินดีที่จะรู้จัก แลกเปลี่ยน และรับฟังจากทุกคน เพื่อประเทศที่เรารักครับ
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
MSc Food Management, University of Surrey, U.K.
BSc Chemistry with Economics, University of Reading, U.K.
Clifton College, Bristol, U.K.
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
เลขานุการคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และ สิทธิมนุษยชน
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การป้องกัน ปราบปราม การฟอกเงิน และยาเสพติด
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พรรคก้าวไกล
แสดงเพิ่มเติม (1)
อายุ
41 ปี
วีระชัย
นพปราชญ์
บัญชีรายชื่อ
#54
สิทธิมนุษยชน
การศึกษา & การเรียนรู้
เศรษฐกิจมหภาค
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค