ทินกร
ปิยะวงษ์ณรัตน์
บัญชีรายชื่อ
#90
การศึกษา & การเรียนรู้
เกษตร
พลังงาน
สวัสดิการถ้วนหน้า น้ำประปาดื่มได้ โฉนดมี หนี้ปลด ลดค่าไฟ
ถึงพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจ
ผมเกิดและเติบโตจากครอบครัวชนบท รอบข้างคือภาพความยากจนของประชาชนที่ไม่ว่าผ่านเวลานานเท่าไหร่ก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น ด้วยสวัสดิการถ้วนหน้าแบบก้าวไกล นี่คือหนทางลดความเหลื่อมล้ำในพื้นฐานชีวิตคนไทยทุกคนตั้งแต่เกิดไปจนตาย บวกการกระจายอำนาจ คืนโอกาสพัฒนาเมืองทั่วประเทศให้ทั้งสะดวกสบายในการอยู่อาศัย บริการสาธารณะพัฒนาเป็นฐานสร้างเศรษฐกิจปากท้อง ชีวิตคนไทยจะไม่ต้องแขวนอยู่กับโชคชะตาตามสถานที่เกิดอีกต่อไป นี่คือประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมในความหมายของก้าวไกลครับ
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท (คอ.ม) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี (รบ.) คณะรัฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
แสดงเพิ่มเติม (3)
การทำงาน
วิศวกรไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่งวิศวกรโครงการ (ด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์) บริษัทไทยเพาเวอร์อิเลคทริคแอนด์โซล่าร์เซลล์ จำกัด (2541-ปัจจุบัน)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จังหวัดยโสธร (2527-2540)
ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองพรรคก้าวไกลประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองคณะก้าวหน้าจังหวัดร้อยเอ็ด
แสดงเพิ่มเติม (3)
อายุ
58 ปี
ทินกร
ปิยะวงษ์ณรัตน์
บัญชีรายชื่อ
#90
การศึกษา & การเรียนรู้
เกษตร
พลังงาน
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค