รอมฎอน
ปันจอร์
บัญชีรายชื่อ
#20
รัฐธรรมนูญ
กองทัพ & ความมั่นคง
กระจายอำนาจ
สันติภาพก้าวหน้า การเมืองมีศักดิ์ศรี ความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ ปลดปล่อยพลังชายแดนใต้/ปาตานี
ขอความสันติจงมีแด่ประชาชนทุกท่าน
เรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของประเทศนี้ วิกฤตการเมืองไทยที่ผกผันยืดเยื้อกำลังเดินเข้าสู่สองทศวรรษ ซึ่งเป็นห้วงเดียวกันกับ “ไฟใต้” ในดินแดนชายขอบชายแดนใต้สุด ความเป็นไปของชายแดนใต้หรือ “ปาตานี” นั้นแยกไม่ออกจากกับพลวัตของการเมืองไทย ประชาธิปไตยที่ควรตั้งมั่นจึงสัมพันธ์แนบแน่นกับสันติภาพที่ควรยั่งยืน โฉมหน้าของรัฐไทยจำต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ก้าวหน้าและเปิดกว้างมากกว่านี้ มาร่วมเดินทางไกลเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นไปกับเราครับ
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แสดงเพิ่มเติม (2)
การทำงาน
นักวิจัยอิสระ (2558-ปัจจุบัน)
คิวเรเตอร์/บรรณาธิการ/เจ้าหน้าที่, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) (2549-ปัจจุบัน)
คณะทำงานวิชาการ, โครงการความร่วมมือ Projek Sama Sama (2561-2565)
อนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ภายใต้ กมธ.งบประมาณฯ สภาผู้แทนราษฎร (2562)
แสดงเพิ่มเติม (7)
อายุ
42 ปี
รอมฎอน
ปันจอร์
บัญชีรายชื่อ
#20
รัฐธรรมนูญ
กองทัพ & ความมั่นคง
กระจายอำนาจ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค