สุรวาท
ทองบุ
บัญชีรายชื่อ
#30
กระจายอำนาจ
ระบบราชการ
การศึกษา & การเรียนรู้
คนไทยทุกคนต้องได้
รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อยู่ในการเมืองดี ปากท้องดีและมีอนาคต
ถึง พี่น้องไทยหัวใจการศึกษา
ที่ผ่านมาการศึกษาประเทศไทยใช้งบประมาณมหาศาล แต่ได้ผลลัพธ์แทบจะเป็นทางที่ตรงกันข้าม มาตรฐานโรงเรียนไม่เคยเท่าเทียม การศึกษาไม่ตอบโจทย์ยุคสมัยและความเป็นจริงของอาชีพในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังเรียนฟรีไม่จริง โรงเรียนยังขาดความปลอดภัยและกฎโรงเรียนมากมายยังขัดหลักสิทธิมนุษยชน การศึกษาแบบก้าวไกล อยู่กับความเป็นจริงของโลกปัจจุบัน และไปต่อได้ในอนาคต
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ป.1 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ป.7 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
มศ.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
มศ.5 โรงเรียนพรรณนาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร
แสดงเพิ่มเติม (5)
การทำงาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชุดที่ 25 พ.ศ.2562-2566
ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมาธิการ รองประธานคณะ กมธ. ประธานคณะอนุ กมธ. และอนุ กมธ. สำคัญ 17 คณะ
รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2 สมัย
แสดงเพิ่มเติม (9)
อายุ
61 ปี
สุรวาท
ทองบุ
บัญชีรายชื่อ
#30
กระจายอำนาจ
ระบบราชการ
การศึกษา & การเรียนรู้
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค