วาโย
อัศวรุ่งเรือง
บัญชีรายชื่อ
#17
ทำเลย อย่ารอ
ถึง ประชาชนไทยเจ้าของประเทศ
นานเกินไปแล้วที่ประเทศไทยเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่ บางมุมก็เหมือนกำลังเดินถอยหลังด้วยซ้ำ ในประเทศที่มีทรัพยากรดีๆ มีงบประมาณขนาดนี้ แต่ประชาชนต้องทนอยู่กับการหมดความสุขลงไปทุกวัน อย่าว่าแต่ปากท้องทำมาหากิน แม้แต่อากาศที่หายใจเข้าไปยังเต็มไปด้วยพิษฝุ่น ความเหลื่อมล้ำกลืนกินสังคม อัตราการเกิดต่ำจนมองไม่เห็นอนาคตพลังสร้างชาติ ในขณะที่สังคมสูงวัยมาถึงแล้วโดยไม่มีแผนที่ดีรองรับ ความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางที่เราต้องมุ่งไป คนก้าวไกลพร้อมแล้วที่จะทำงานเคียงข้างประชาชน เปลี่ยนโครงสร้างสังคมไทยให้เท่าเทียม เป็นธรรม เพื่อคนเท่ากัน เพื่อประเทศไทยของทุกคน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม: สาขานิติเวชศาสตร์ ม.มหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก ม.มหิดล
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) ม.หอการค้าไทย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยฯ) ม.แม่ฟ้าหลวง
แสดงเพิ่มเติม (4)
การทำงาน
รองประธาน คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สผ.
รองประธาน คนที่ 2 คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สผ.
กรรมาธิการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2566
กรรมาธิการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2565
แสดงเพิ่มเติม (5)
อายุ
35 ปี
โซเชียลมีเดีย
วาโย
อัศวรุ่งเรือง
บัญชีรายชื่อ
#17
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค