ศิริกัญญา
ตันสกุล
บัญชีรายชื่อ
#3
ระบบราชการ
เศรษฐกิจมหภาค
การเมืองดี
ปากท้องดี
มีอนาคต
ถึง ประชาชนไทยเจ้าของประเทศ
นานเกินไปแล้วที่ประเทศไทยเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่ บางมุมก็เหมือนกำลังเดินถอยหลังด้วยซ้ำ ในประเทศที่มีทรัพยากรดีๆ มีงบประมาณขนาดนี้ แต่ประชาชนต้องทนอยู่กับการหมดความสุขลงไปทุกวัน อย่าว่าแต่ปากท้องทำมาหากิน แม้แต่อากาศที่หายใจเข้าไปยังเต็มไปด้วยพิษฝุ่น ความเหลื่อมล้ำกลืนกินสังคม อัตราการเกิดต่ำจนมองไม่เห็นอนาคตพลังสร้างชาติ ในขณะที่สังคมสูงวัยมาถึงแล้วโดยไม่มีแผนที่ดีรองรับ ความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางที่เราต้องมุ่งไป คนก้าวไกลพร้อมแล้วที่จะทำงานเคียงข้างประชาชน เปลี่ยนโครงสร้างสังคมไทยให้เท่าเทียม เป็นธรรม เพื่อคนเท่ากัน เพื่อประเทศไทยของทุกคน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท สาขา Economics, Market and Organization, Toulouse School of Economics
ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แสดงเพิ่มเติม (2)
การทำงาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2562-66)
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย, พรรคอนาคตใหม่ (2561-62)
Senior Consultant, บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด (2560-61)
ผู้จัดการฝ่ายวิจัย, สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2555-2559)
แสดงเพิ่มเติม (1)
อายุ
42 ปี
โซเชียลมีเดีย
ศิริกัญญา
ตันสกุล
บัญชีรายชื่อ
#3
ระบบราชการ
เศรษฐกิจมหภาค
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค