เบญจา
แสงจันทร์
บัญชีรายชื่อ
#14
สิทธิมนุษยชน
กระบวนการยุติธรรม
ความเสมอภาคทางเพศ
การเมืองดี
ปากท้องดี
มีอนาคต
ถึงพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
ดิฉันสนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็ก อ่านหนังสือ หาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาตั้งแต่อยู่มัธยม เมื่อมาถึงการรัฐประหารในปี 49 เกิดการปิดกั้นเว็บไซต์ เว็บบอร์ดที่เราเคยใช้หาข้อมูลประจำวัน นั่นคือการพบกับการถูกปิดกั้นเสรีภาพด้วยตัวเองชัดเจนเป็นครั้งแรก จากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ที่ทำหน้าที่ ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ สู่ พรรคก้าวไกล จนครบ 4 ปี ความเป็นจริงที่เราพบเจอทั้งในสภาและนอกสภา ความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปากท้องจนถึงสิทธิมนุษยชน ยังคงเป็นเรื่องของการปิดกั้น ทั้งปิดโอกาส ปิดการรับฟังความเห็นต่าง นับสิบๆ ปีที่ผ่านมา กลุ่มอำนาจยังคงรุกคืบ เป็นหน้าที่ของตัวแทนประชาชนต้องมีความกล้าหาญ ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของเจ้าของประเทศที่แท้จริง ให้ไปถึงเป้าหมายประเทศเสรีที่คนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมเ อย่าง คนเท่ากัน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
Bachelor of Political Science (Politics and Government)
Bachelor of Political Science ( Political Administration)
Chonradsadornumrung School
การทำงาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562-2566
ที่ปรึกษาโครงการผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย Department Of Industrial Promotion (2551-2553)
Real Estate Consultant (2554-2557)
Founder & Managing Director Billion Property (2558-2562)
อายุ
43 ปี
โซเชียลมีเดีย
เบญจา
แสงจันทร์
บัญชีรายชื่อ
#14
สิทธิมนุษยชน
กระบวนการยุติธรรม
ความเสมอภาคทางเพศ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค