มานพ
คีรีภูวดล
บัญชีรายชื่อ
#19
ประชาธิปไตยคือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
ถึง พี่น้องชาติพันธุ์ผู้เป็นหนึ่งในสังคมไทย
ชาวชาติพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ เวลาที่การเมืองไม่ปกติ รัฐบาลมองไม่เห็นทุกข์สุขประชาชน ผลกระทบก็ครอบคลุมทั่วทุกคนไทยไม่มีเว้น วิกฤตที่ผ่านมา เมื่อเด็กต้องเรียนออนไลน์ พ่อแม่ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ลูก สิ่งที่เด็กๆ ชาติพันธุ์ต้องพบเจอ คือการเดินขึ้นดอยไป 5 กิโลเพราะทั้งหมู่บ้านมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่แค่ที่นั่นที่เดียว หรือปัญหาอย่างป่าทับที่ไฟฟ้า ถนน สัญชาติ ฯลฯ เพื่อน ส.ส.ยังถามผมบ่อยๆ ว่าเรื่องแบบนี้ยังมีอยู่อีกหรือ? ใช่ครับ ตราบใดที่ยังไม่เกิดการกระจายอำนาจ ครั้นจะฝากให้ใครพูด จะมีใครเข้าใจปัญหาเท่าที่เราเข้าใจ ผมจึงอยากทำงานต่อเพื่อให้เสียงของพี่น้องชาติพันธุ์ยังคงดังในสภาต่อไป
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูลำปาง การพัฒนาชุมชน
มัธยม โรงเรียนมัธยมจอมทอง
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแปะ
การทำงาน
2541 -2561 องค็กรพัฒนาเอกชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สิทธิชมชน และชาติพันธุ์
2541-2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายประสานความร่วมมือและพัมนาเครือข่าย
อายุ
47 ปี
โซเชียลมีเดีย
มานพ
คีรีภูวดล
บัญชีรายชื่อ
#19
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค