คณาสิต
พ่วงอำไพ
บัญชีรายชื่อ
#55
กองทัพ & ความมั่นคง
ความเสมอภาคทางเพศ
ระบบสวัสดิการ
ทลายระบบสองเพศ ปลดล็อคความเท่าเทียม
ถึงชุมชนคนหลากหลายทางเพศ
ดิฉันคือนอนไบนารี่ ดิฉันคือคนหลากหลายทางเพศ ดิฉันคือผู้ถูกกดขี่และเจ้าของปัญหาที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวเอง เพื่อชุมชนคนนอนไบนารี่ทั้งประเทศ ดิฉันตั้งใจเข้ามาทำงานการเมือง ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะมีคำจำกัดความใด มีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียม เป็น คนเท่ากัน เติมเต็มศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดราชบพิธ
การทำงาน
ผู้ชำนาญการประจำตัว ส.ส. (2561-2563)
นักรณรงค์เพื่อสิทธิทางเพศ (2556-2560)
อายุ
34 ปี
โซเชียลมีเดีย
คณาสิต
พ่วงอำไพ
บัญชีรายชื่อ
#55
กองทัพ & ความมั่นคง
ความเสมอภาคทางเพศ
ระบบสวัสดิการ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค