อำนาจ
ชุณหะนันทน์
บัญชีรายชื่อ
#47
รัฐธรรมนูญ
กระบวนการยุติธรรม
กระจายอำนาจ
ไม่ยืนข้างคนเอาเปรียบ
ไม่เหยียบคนที่ด้อยกว่า
ถึงประชาชนผู้รักความเป็นธรรม
เมื่อกติกาการปกครองบิดเบี้ยวไปจากหลักการประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เพราะวุฒิสภามีอำนาจอย่างที่ไม่ควรจะมี ถึงขนาดชี้เป็นชี้ตายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อความเป็นไปทางการเมืองอย่างคาดไม่ถึง และเป็นที่กังขาของคนจำนวนไม่น้อย พรรคก้าวไกลมีอุดมการณ์แน่วแน่ที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับระบบรัฐสภา ผมตั้งใจเข้ามาช่วยพรรคก้าวไกลผลักดันเพื่อป้องกันมิให้องค์กรใดอาศัยอำนาจกระทำการโดยไม่เป็นธรรม
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี
การทำงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายเธมิส 2560-ปัจจุบัน
ประธานอนุกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณ ของ มศว.ประสานมิตร 2557-2562
อนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายฯ ของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม รัฐบาล (วิปรัฐบาล) 2554-2557
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 2554-2557
แสดงเพิ่มเติม (4)
อายุ
64 ปี
อำนาจ
ชุณหะนันทน์
บัญชีรายชื่อ
#47
รัฐธรรมนูญ
กระบวนการยุติธรรม
กระจายอำนาจ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค