นภัสสร
คุปตเสรี
บัญชีรายชื่อ
#88
ระบบสวัสดิการ
แรงงาน
สาธารณสุข & สุขภาพ
มนุษย์แม่ธรรมดาที่อยากให้ลูกหลานคนไทยมีอนาคตที่ดี
มาร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ให้ประเทศไทยก้าวไปไกลเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ดิฉันเชื่อว่ามนุษย์แม่ธรรมดาคนหนึ่งอย่างดิฉัน ก็สามารถที่จะเดินเข้าสภา ไปเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เกิดสังคมรัฐสวัสดิการ เด็กๆ และคนทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอนาคตสว่างไสว สังคมที่เห็นคนเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สังคมที่พ่อแม่สบายใจที่ได้เห็นลูกๆ เติบโต สังคมที่เราทุกคนภูมิใจที่จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น นี่ไม่ใช่แค่ความฝัน เราสร้างให้เป็นจริงได้ เพียงก้าวไกลไปด้วยกัน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษา โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
การทำงาน
พนักงานธุรการประสานงานฝ่ายช่างบริษัทเกราะเพชรการช่าง
Administrator บริษัท zenith mechanical จำกัด
อายุ
40 ปี
นภัสสร
คุปตเสรี
บัญชีรายชื่อ
#88
ระบบสวัสดิการ
แรงงาน
สาธารณสุข & สุขภาพ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค