ณัฐพัชร์
ธีรนันทนิตย์
บัญชีรายชื่อ
#71
สิ่งแวดล้อม
พลังงาน
อุตสาหกรรม
ทำงาน เพื่อ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และ ประชาชน
ถึง พี่น้องประชาชนผู้ใฝ่ฝันถึงอากาศสะอาด
คนไทยส่วนใหญ่ล้วนไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าวันหนึ่งเราจะตื่นขึ้นมาพบข่าวเมืองที่เราอยู่ ประเทศที่เรารัก ติดอันดับต้นๆ ของการมีอากาศเลวร้ายด้วยฝุ่น PM 2.5 หลายครั้งที่ขึ้นไปจนถึงอันดับ 1 หรือ 2 ด้วยซ้ำ เราจะอยู่กันไปแบบนี้หรือปล่อยให้มันเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ จริงๆ หรือครับ? ผมทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาเกือบ 20 ปี ผมเชื่อมั่นในนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมของก้าวไกล เพราะแก้ปัญหาบนหลักความเป็นจริง แก้ที่ต้นตอพร้อมหาทางออก เช่นการคิดสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปซังข้าวโพดแทนการเผา ลดฝุ่น เพิ่มเงินในกระเป๋าเกษตรกร มาครับ แก้ปัญหาใหญ่นี้ด้วยกัน นโยบายสร้างสรรค์ ผมพร้อมใช้ประสบการณ์เป็นส่วนเสริมครับ
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกวิเคราะห์โครงการ) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เกียรตินิยม ) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มัธยมศึกษา สาย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ , โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
การทำงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของ กรุงเทพมหานคร
เลขาและอนุกรรมการในคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าแผนก ควบคุมและจัดการของเสีย , Daikin Compressor Industries Ltd.
วิศวกรสิ่งแวดล้อม , CMS Engineering & Management Co., Ltd.
อายุ
44 ปี
ณัฐพัชร์
ธีรนันทนิตย์
บัญชีรายชื่อ
#71
สิ่งแวดล้อม
พลังงาน
อุตสาหกรรม
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค