สุรเชษฐ์
ประวีณวงศ์วุฒิ
บัญชีรายชื่อ
#10
กระจายอำนาจ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
คมนาคม
จากหิ้งสู่ห้าง สร้างระบบคมนาคมเพื่อทุกคน
พี่น้องประชาชนไทยที่รัก
เบื่อหรือยังกับสารพัดปัญหาเมือง ค่าไฟแพง เดินทางแพง ฝุ่นมลพิษที่จะสร้างปัญหาสุขภาพคนไทยในระยะยาว รถติด ขนส่งสาธารณะห่วย ส่วนคนเมืองเล็ก คนห่างไกล ขาดทุกโอกาสในชีวิตทั้งๆ ที่เป็นคนไทยเหมือนกัน เดินทางไม่ได้ ไม่ต้องไปไหนถ้าไม่มีรถส่วนตัว ฯลฯ การเดินทางหมายถึงการทำมาหากิน คือปากท้อง คือช่องทางทำมาค้าขาย ประเทศที่คมนาคมดี เศรษฐกิจจะดีด้วย ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้ว คมนาคมประเทศนี้ต้องเป็น คมนาคมเพื่อทุกคน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาเอก: ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (โยธาและสิ่งแวดล้อม เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (โยธา เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT)
ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน
2563 (ถึง 2566) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT)
2556 หัวหน้าแผนกวางแผนระบบความปลอดภัยและการจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม (4)
อายุ
45 ปี
สุรเชษฐ์
ประวีณวงศ์วุฒิ
บัญชีรายชื่อ
#10
กระจายอำนาจ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
คมนาคม
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค