ชวิน
กสิกิจพงศ์พันธ์
บัญชีรายชื่อ
#78
กระจายอำนาจ
เทคโนโลยี & นวัตกรรม
การศึกษา & การเรียนรู้
e-Thailand พอกันที สำเนาเอกสาร
เรียน ประชาชนประชาธิปไตยแห่งโลกสมัยใหม่
ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้แต่สงสัยว่า ในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างทุกวันนี้ ทำไมราชการไทยยังคงใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ในการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งๆ ที่บัตรประชาชนเป็นสมาร์ทการ์ดมาตั้งแต่ พ.ศ.2548 หรือเกือบ 20 ปีมาแล้ว หน่วยงานรัฐต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วกับเขาเสียที
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (2561-2566)
อายุ
25 ปี
โซเชียลมีเดีย
ชวิน
กสิกิจพงศ์พันธ์
บัญชีรายชื่อ
#78
กระจายอำนาจ
เทคโนโลยี & นวัตกรรม
การศึกษา & การเรียนรู้
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค