นิติพล
ผิวเหมาะ
บัญชีรายชื่อ
#26
เดินหน้า ทำจริง สิ่งแวดล้อมดี
ถึงเวลาทวงคืนสิ่งแวดล้อมดี
8 ปี รัฐบาลทหาร 8 ปี แห่งการพังทลายของสิ่งแวดล้อม
ไม่น่าเชื่อว่าเราปล่อยให้คณะรัฐประหารเรืองอำนาจในฐานะผู้นำประเทศมากว่า 8 ปีแล้ว ทั้งที่บุคคลเช่นนี้ไม่สมควรอยู่ในอำนาจแม้แต่วินาทีเดียว
รัฐบาลรัฐประหารยังได้สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเอาไว้มหาศาลเช่นกัน ในขณะที่วิกฤตโลกร้อนและความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นทุกที แต่รัฐบาลนี้กลับมีแต่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวแบบลวงหลอก ปากอ้างปกป้อง แต่แอบแฝงการแสวงหาประโยชน์บนความสูญเสีย ก้าวไกลออกแบบนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติได้ทันที ทั้งระยะสั้นและระยะยาว คืนอากาศดีๆ ให้ปอดคนไทย สร้างอนาคตใหม่ให้สิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ University Of Sussex, UK
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ University Of Sussex, UK
ประกาศนียบัตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Queen Mary University of London
เนติบัณฑิตไทย
แสดงเพิ่มเติม (2)
การทำงาน
ที่ปรึกษากฎหมายมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
ทนายความ Siam Legal International
อายุ
41 ปี
โซเชียลมีเดีย
นิติพล
ผิวเหมาะ
บัญชีรายชื่อ
#26
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค