วรภพ
วิริยะโรจน์
บัญชีรายชื่อ
#29
เข้ามาทำการเมือง เพราะอยากเห็นประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิม
ถึงประชาชนเจ้าของประเทศ
ผมเชื่อตลอดมาว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะดูแลเจ้าของประเทศคือพี่น้องประชาชนให้ดีกว่าที่เป็นอยู่นี้ได้อีกมาก ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ สร้างสังคมที่เราอยากให้ลูกเราเติบโตขึ้นมา สี่ปีของประสบการณ์การเป็นผู้แทนราษฎรจากอนาคตใหม่สู่ก้าวไกล ผมขอใช้ทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้ นำมาทำงานต่อเพื่อไปสุ่เป้าหมายเปลี่ยนประเทศไทย ไม่ให้ประชาชนต้องเวียนวนอยู่ในความทุกข์เหมือนเดิม
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท MSc Finance Imperial College London
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (2562 - 2566)
อายุ
35 ปี
วรภพ
วิริยะโรจน์
บัญชีรายชื่อ
#29
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค