กรุณพล
เทียนสุวรรณ
บัญชีรายชื่อ
#21
กาก้าวไกล ตรงไปตรงมา ทำงานคุ้มค่า แก้ปัญหาที่ต้นตอ
ถึงพี่น้องประชาชน
ผมได้รับความรักจากประชาชนในฐานะนักแสดงมากว่า 20 ปี ได้พบเจอผู้คนหลากหลาย แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกันหมดนั่นคือความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ช่องแบ่งระหว่างคนจนและคนรวยที่กว้างขึ้นทุกที โอกาสหลุดพ้นความจนของคนตัวเล็กๆ มันยากขึ้นทุกวัน ผมเลิกฝากความหวังไว้กับคนอื่น ขอตัดสินใจทำงานด้วยมือผมเอง ให้ยากเท่าไหร่ ให้เหนื่อยแค่ไหน จะไม่ยอมท้อถอย แต่ผมและพรรคก้าวไกลยังอยากได้เสียงยืนยันอันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนว่าวางใจใช้เรา ใช้มาเถอะครับ เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้น ก้าวไปให้ไกลให้ถึงความฝันนั้นด้วยกันครับ
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษาที่6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน
นักแสดง พิธีกร (2544-2565)
กรรมการผู้จัดการ บ.บ้านจิตประภัสสร จำกัด ( 2535-2564)
อายุ
45 ปี
กรุณพล
เทียนสุวรรณ
บัญชีรายชื่อ
#21
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค