สัมภาษณ์
คำผุย
บัญชีรายชื่อ
#77
ระบบราชการ
การศึกษา & การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม
การศึกษากินได้ สร้างคนไปสร้างงานให้เงินไหลเข้าบัญชีทุกนาที
พี่ เพื่อน น้อง ที่เคารพทุกท่าน
จากการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้พรรคก้าวไกลในหลายจังหวัด ปัญหาที่พบในแทบทุกพื้นที่คือคนหนุ่มสาวต้องทิ้งถิ่นไปหางานในเมืองใหญ่ ชุมชนเหลือเพียงเด็กและคนชรา ทั้งอ่อนแอและเงียบเหงา ครอบครัวขาดความอบอุ่น ที่ตามมาคือปัญหาสังคม ยาเสพติด ความปลอดภัยของเด็กเล็ก คนแก่ที่ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ จะแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นตอ เหมือนที่ก้าวไกลเตรียมสวัสดิการถ้วนหน้าเพื่อโอบรับคนทุกกลุ่มทุกวัย กระจายอำนาจให้ทุกท้องถิ่นพัฒนาได้จริงจนสร้างงานในพื้นที่ได้ และปฏิรูปที่ดินคืนชีวิตที่มั่นคงให้เกษตรกรไทยทั้งประเทศ นี่คือพลิกชีวิตและอนาคต ให้เป็นต้นทุนทางสังคมต่อไปได้ไม่สิ้นสุด
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (วิจัยการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : กศ.ม. (ชีววิทยา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
ปริญญาตรี : กศ.บ. (ชีววิทยา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
ปริญญาตรี : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะคุรุศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม
แสดงเพิ่มเติม (1)
การทำงาน
ตำแหน่งครู โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด (2524-2533)
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 (จ.อุบลราชธานี) (2534-2546)
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 (2547-2550)
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 12 (กลุ่มจังหวัด ร้อย-แก่น-สาร-สินธ์ุ) (2551-2560)
อายุ
66 ปี
โซเชียลมีเดีย
สัมภาษณ์
คำผุย
บัญชีรายชื่อ
#77
ระบบราชการ
การศึกษา & การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค