ณัฐพงษ์
พานิชศิริ
บัญชีรายชื่อ
#91
สิทธิมนุษยชน
ระบบสวัสดิการ
การศึกษา & การเรียนรู้
แน่วแน่ด้วยอุดมการณ์ จิตวิญญาณนักประชาธิปไตย
ถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทุกท่านครับ
ผมใช้ค่อนชีวิตของตัวเองอยู่ในสมณเพศ เมื่อมาอยู่ในโลกปกติธรรมดา ก็ได้เรียนรู้เรื่องการเมืองจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ สู่ พรรคก้าวไกล มีอาจารย์ปิยบุตรเป็นไอดอล และแนวทางของพรรคทำให้ผมตัดสินใจลงสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ยโสธร ในปี 2562 ครั้งนี้ในนามก้าวไกล พร้อมทำงานสานต่ออนาคตใหม่ ปรับโครงสร้าง เปลี่ยนประเทศ เพื่อการเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู อินเดีย
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ
การทำงาน
พนักงานบริษัทเม็งราย จำกัด (2565-2566)
ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานสมาชิกรัฐสภา (2562-2565)
ที่ปรึกษา กมธ. วิสามัญแก้ไขปัญหา กยศ. (2564-2565)
ที่ปรึกษาประจำคณะอนุ กมธ. ศึกษาพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ (2565)
แสดงเพิ่มเติม (1)
อายุ
42 ปี
โซเชียลมีเดีย
ณัฐพงษ์
พานิชศิริ
บัญชีรายชื่อ
#91
สิทธิมนุษยชน
ระบบสวัสดิการ
การศึกษา & การเรียนรู้
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค