ชลธิชา
กุลดิลก
บัญชีรายชื่อ
#84
สิทธิมนุษยชน
เทคโนโลยี & นวัตกรรม
เศรษฐกิจดิจิทัล
ตั้งใจ จริงจัง เพื่ออนาคตของประเทศ
ถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน
จากประสบการณ์ที่ได้ไปดูงานในหลายๆ ประเทศ พอย้อนกลับมาดูประเทศของเรา เปรียบเทียบทรัพยากรและงบประมาณที่มี หมวยเชื่อว่าประเทศเราดีกว่านี้ได้ คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ ก้าวไกลพร้อมมากที่จะเป็นรัฐบาลที่มองเห็นความสุขคนในประเทศมาเป็นอันดับหนึ่ง หมวยพร้อมมากที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้นโยบายดีๆ เกิดขึ้นได้จริง ประเทศไทยและคนไทย มาก้าวไกลไปด้วยกันค่ะ
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท คณะนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษาอยู่)
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์จันทบุรี
การทำงาน
Senior Developer Advocate, SCB TechX (2022-2023)
Community & Project Initiatives Manager, Bitkub (2021)
Community Building & Marketing Communication Manager, Adventures by SCG (2019-2020)
Community Manager, Dtac Accelerate (2014-2018)
อายุ
30 ปี
ชลธิชา
กุลดิลก
บัญชีรายชื่อ
#84
สิทธิมนุษยชน
เทคโนโลยี & นวัตกรรม
เศรษฐกิจดิจิทัล
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค