ปารมี
ไวจงเจริญ
บัญชีรายชื่อ
#28
สิทธิมนุษยชน
ความเสมอภาคทางเพศ
การศึกษา & การเรียนรู้
คนธรรมดา ๆ ที่ขออาสาเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย
ถึงเพื่อนครู นักเรียน และพี่น้องประชาชนทุกท่าน
ดิฉันได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล ทั้งๆ ที่เป็นเพียงครูคนหนึ่งที่รักวิชาชีพของตัวเอง เมื่อพรรคประกาศเปิดโอกาสให้คนที่เชื่อในสิ่งเดียวกันเข้ามาทำงานร่วมกัน ดิฉันจึงตัดสินใจสมัครผ่านทางเว็บไซต์อย่างไม่ได้คาดหวังอะไรมากนัก ด้วยไร้ประสบการณ์และไม่ได้มาจากบ้านใหญ่ตระกูลดัง แต่แล้วหลังผ่านการสัมภาษณ์หลายขั้นตอน ดิฉันก็มาถึงจุดนี้ด้วยอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่เต็มหัวใจ อยากเป็นหนึ่งเรี่ยวแรงผลักดันการศึกษาไทยให้มีมาตรฐานเท่าเทียม เท่าทันยุคสมัย สร้างอนาคตประเทศด้วยประชาชนเปี่ยมคุณภาพ ทำให้วิชาชีพครูมีศักดิ์ศรี มั่นคง การศึกษาไทยต้องใจกว้าง ฟังทุกแนวคิดทั้งเสียงสนับสนุนและโต้เแย้ง มาร่วมฝันให้ไกล ก้าวไปให้ถึงด้วยกันนะคะ
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี การสอนมัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
การทำงาน
อาจารย์พิเศษและติวเตอร์วิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนชื่อดังและสถาบันกวดวิชาหลายแห่ง (2539 - ปัจจุบัน)
อายุ
49 ปี
โซเชียลมีเดีย
ปารมี
ไวจงเจริญ
บัญชีรายชื่อ
#28
สิทธิมนุษยชน
ความเสมอภาคทางเพศ
การศึกษา & การเรียนรู้
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค